Act 300mg/3ml (%10) Solüsyon İçeren 10 Ampul
Mukolitik, parasetamol antidotu.

Dozaj
Parasetamol antidoyu olarak; ilk doz 140 mg/kg, idame tedavisi olarak 4saatte bir 70 mg/kg (17 doz). Daha ayrıntılı bir tedavi içinparasetamol düzeylerine göre çizilen nomogramlardan yararlanılmalıdır.
Mukolitik olarak; 0-2 yaş 200mg/gün ikiye bölerek, 2-7 yaş 400mg/günikiye bölerek, 7 yaşından büyük çocuklar ve erişkinler 600mg/gün tekdoz veya ikiye bölerek.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
aşırı duyarlılık. Antitussifler ile birlikte kullanılmamalı.

Etkileşim
penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler, amfoterisin B, nitrogliserin.

Yan etkiler
bronkospazm, anjiyoödem, raş, kaşıntı, bulantı, kusma,ateş, senkop, terleme, eklem ağrıları, taşikardi, hipotansiyon.